Tyfo® SCH 11UP

Mã sản phẩm : 20190812-6

Tyfo® SCH 11UP

Chi tiết sản phẩm

Vật liệu composite Tyfo® SCH-11 UP bao gồm keo Tyfo® S và vải sợi tăng cường Tyfo® SCH-11 UP. Tyfo® SCH-11 UP là sợi các bon dệt tùy biến đơn hướng theo hướng 0o (dọc tấm sợi). Keo Tyfo® S Epoxy là vật liệu nền hai thành phần.

Xem Data sheet ở đây