TYFO® SEH25A

Mã sản phẩm : 20200928-65

s

Chi tiết sản phẩm

Vật liệu composite

TYFO® SEH25A bao gồm keo TYFO® S và vải sợi tăng cường TYFO® SEH-25A. TYFO® SEH-25A là sợi thủy tinh dệt tùy chỉnh đơn hướng được sử dụng trong công nghệ tăng cường dán sợi của hãng Fyfe là TYFO® Firbwrap System. Vật liệu sợi thủy tinh định hướng theo hướng 0o (dọc tấm sợi) với một số sợi thủy tinh khác theo hướng 90o. Keo TYFO® S Epoxy là vật liệu nền hai thành phần.

Xem Data sheet ở đây