TYFO® SW1

Mã sản phẩm : 20200928-91

s

Chi tiết sản phẩm

TYFO® SW-1 là vật liệu epoxy gồm 2 thành phần công thức 100% chất rắn gồm nhựa, chất đóng rắn và chất phụ gia trơ được thiết kế đặc biệt để sử dụng dưới nước trên bề mặt thép, bê tông và vữa xây. TYFO® WS-1 được sử dụng để dán bọc sợi FRP có hoặc không có cốt liệu mang chức năng như một lớp bảo vệ hoặc sửa chữa vữa nhằm chống lại hư hỏng và ăn mòn ở các khu vực mực nước thay đổi.

Xem Data sheet ở đây